Ξεκινούν οι αιτήσεις για απασχόληση μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 1.639 θέσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για απασχόληση μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 1.639 θέσειςΣτη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε δήμους και Υπηρεσίες Α? υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών Β? κύκλος για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, αφορά η δημόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που δημοσιεύεται σήμερα.

Τo πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α? Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά την Παρασκευή 28/07/2017 και ώρα 10η πρωινή και λήγει την Tρίτη 08/08/2017 και ώρα 12η μεσηβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο-αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου-στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 9/2017 δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργοι.

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της δημόσιας Πρόσκλησης.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι άνω των 29 ετών.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και, συγκεκριμένα, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες-Οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ -Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*