Ενισχύεται με επικουρικό και μόνιμο προσωπικό το «Παπαγεωργίου»

Ενισχύεται με επικουρικό και μόνιμο προσωπικό το «Παπαγεωργίου»Διευκρινίσεις σχετικά με τις κινήσεις που έχουν γίνει, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, δίνει η διοίκηση του «Παπαγεωργίου». Απαντώντας στο δημοσίευμα της «Μ» της 3ης Μαρτίου 2017 με τίτλο «Στη μάχη οι εργαζόμενοι του ‘Παπαγεωργίου’ για τις ελλείψεις προσωπικού», η διοίκηση παραδέχεται το πρόβλημα, δεδομένου ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ωστόσο, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου από την πολιτεία, έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και συγκεκριμένα:

– Το 2016 έγιναν 20 προσλήψεις επικουρικών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και επτά επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

– Το Φεβρουάριος 2017 πραγματοποιήθηκαν δώδεκα προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για απασχόλησή τους έως τις 19 Αυγούστου 2017 και 29 νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ για ετήσια απασχόλησή του επί συνόλου 49 εγκεκριμένων θέσεων.

– Έχει υποβληθεί στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια αίτημα για έγκριση επιπλέον 20 θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ, το οποίο διαβιβάστηκε στο υπουργείο Υγείας με θετική εισήγηση από το διοικητή της ΥΠΕ.

Επίσης είναι υπό έγκριση (με θετική εισήγηση της ΥΠΕ προς το υπουργείο) η πρόσληψη 29 επικουρικών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με αντίστοιχο αίτημα του νοσοκομείου, για τους οποίους υπάρχει και η σχετική δέσμευση πίστωσης.

Όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η διοίκηση του «Παπαγεωργίου» επισημαίνει ότι βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης επτά θέσεις τακτικού ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ έχει δρομολογηθεί από το υπουργείο η έκδοση προκήρυξης αποκλειστικά για το «Παπαγεωργίου» για την κάλυψη 100 οργανικών θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

«Για όλα τα προαναφερόμενα, καθώς και για όλες τις κινήσεις και επαφές που πραγματοποιούνται με την Υγειονομική Περιφέρεια και το υπουργείο Υγείας, η διοίκηση έχει ήδη ενημερώσει το σωματείο εργαζομένων», τονίζει η διοίκηση του «Παπαγεωργίου» και προσθέτει ότι «αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Αντιθέτως δύναται να προχωρήσει και σε ανανέωση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του, δεδομένου ότι τον Ιούλιο του 2016 επιχορηγήθηκε από το υπουργείο με το ποσό των 67.800.000 ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ενώ κατά το 2016 ο ΕΟΠΥΥ τού κατέβαλε συνολικά το ποσό των 71.549.103 ευρώ έναντι παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του».

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Μακεδονία» την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*