Τι έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος στο ΤΤ: «Δεν θα δώσετε δάνεια»

 

Τι έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος στο ΤΤ: «Δεν θα δώσετε δάνεια»

Τι έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος στο ΤΤ: «Δεν θα δώσετε δάνεια»

Σαφείς οδηγίες στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με τις οποίες «οποιαδήποτε νέα εκταμίευση δανείων προς επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη σχεδιαζόμενη επιτόπια εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος», είχε δώσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2009 η ΤτΕ, όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Το επίμαχο έγγραφο, με ημερομηνία αποστολής 21 Οκτωβρίου 2009, που υπογράφει ο τότε διευθυντής Εποπτείας του Τραπεζικού συστήματος Γιάννης Γούσιος κατ’ εντολή του διοικητή της ΤτΕ Γιώργου Προβόπουλου, έχει αποδέκτη τον Άγγελο Φιλιππίδη και καταγράφει τα όσα συνέβαιναν στα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Παράλληλα στο κείμενο του εγγράφου γίνεται λόγος για συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε στελέχη της ΤτΕ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αλλά και προγενέστερες οδηγίες ήδη από τον Απρίλιο του 2009, όταν δηλαδή είχε γίνει εμφανές το άνοιγμα που είχε κάνει η διοίκηση Φιλιππίδη στα επιχειρηματικά δάνεια.

Επιπλέον, στο κείμενο του εγγράφου η Τράπεζα της Ελλάδας καθιστά σαφές προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ότι θα πρέπει «να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ή ύπαρξη των κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την παρακολούθηση και την διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τις σχετικές χορηγήσεις», επιρρίπτοντας ουσιαστικά ευθύνες στη διοίκηση της τράπεζας για τις πρακτικές της.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*