Πόσα θα βγάλει η Γερμανία όταν η ΕΚΤ μοιράσει τα κέρδη?

Φυσικά και είναι η χώρα που θα βγάλει τα περισσότερα από την ελληνική κρίση. Κι αυτό, γιατί ο δανεισμός μας δεν είναι φυσικά χωρίς αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ όταν η ΕΚΤ επιστρέψει τα κέρδη της στις ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο καθώς διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτήν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FT Deutschland, η Γερμανία θα συνεχίσει να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη της ΕΚΤ δεδομένου του ότι έως το 2026 το ποσό που θα καταβάλει η Ελλάδα στην ΕΚΤ από ομόλογα που λήγουν φτάνει στα 12,7 δις. ευρώ.

Με βάση τους υπολογισμούς οικονομολόγου στο Ινστιτούτο του Κιέλου που δημοσίευσε η Handelsblatt, η Γερμανία έχει εξοικονομήσει συνολικά 68 δισ. ευρώ κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια σε κόστος δανεισμού, όπως προκύπτει από την σύγκριση του μέσου κόστους δανεισμού με αυτό της περιόδου 1999-2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*