Προωθείται το πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

 

Θα κάνει πιο εύκολες τις συναλλαγές στην εξωτερική αγορά

Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά προωθεί η Κυβέρνηση. Στόχος είναι να εναρμονισθεί η εθνική νομοθεσία με την κοινοτική και να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση τα αμοιβαίως αναγνωρισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και οι ευρέως αποδεκτές ηλεκτρονικές υπογραφές θα διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή πολυάριθμων υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις αλληλεπιδράσεις τους με δημόσιες αρχές.

Παραδείγματος χάρη, ένας φοιτητής θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ένας πολίτης θα μπορεί να υποβάλει δήλωση φόρου επιγραμμικά σε άλλο κράτος μέλος ή ένας ασθενής θα μπορεί να έχει επιγραμμική πρόσβαση στα σχετικά με την υγεία του δεδομένα.

Εάν δεν υπάρχουν τέτοια αμοιβαίως αποδεκτά αναγνωρισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ο γιατρός δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα για τη νοσηλεία ιατρικά δεδομένα του/της ασθενούς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επαναληφθούν οι ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις που έχει ήδη κάνει ο ασθενής.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αποδοτικότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες κατά τη συμμόρφωση με τις διοικητικές διατυπώσεις.

Πηγή:newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*