Επείγουσα συνάντηση των Πρυτανικών και Κοσμητορικών Αρχών του ΑΠΘ με το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

 

Επείγουσα συνάντηση των Πρυτανικών και Κοσμητορικών Αρχών του ΑΠΘ με το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά πλειοψηφία, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά των πρυτανικών αρχών, για κατανομή του συνολικού ποσού (1.523.168,20€) απορρίπτοντας περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ που είναι πραγματικό πλεόνασμα από τον κωδικό των εργολαβικών υπηρεσιών.

Το πλεόνασμα προέκυψε από τα χρονικά διαστήματα που οι εργολαβίες δεν υλοποιήθηκαν και έχει τη μορφή ταμειακού υπολοίπου στους λογαριασμούς που διατηρεί το ΑΠΘ στις τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος.

 

Ενόψει της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εκτεταμένη συζήτηση σε δύο συνεδριάσεις, αποφάσισε ομόφωνα την επείγουσα και άμεση διενέργεια συνάντησης των Πρυτανικών και Κοσμητορικών Αρχών με το Συμβούλιο του Ιδρύματος σήμερα 27/12.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠΘ (auth.gr):

Ενημέρωση για την απόρριψη, από το Συμβούλιο Ιδρύματος, της πρότασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013.

 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

 

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο που εστάλη στα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ σχετικά με το πλεόνασμα του προϋπολογισμού έτους 2013, ύψους 1.523.168,20 ευρώ, καθώς και την απάντηση του Συμβουλίου για την έγκριση της 3ης τροποποίησης του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 του Α.Π.Θ.

Δυστυχώς, το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά πληοψηφία, όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, για κατανομή του συνολικού ποσού (1.523.168,20€) απορρίπτοντας περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ που είναι πραγματικό πλεόνασμα από τον κωδικό των εργολαβικών υπηρεσιών. (Το πλεόνασμα προέκυψε από τα χρονικά διαστήματα που οι εργολαβίες δεν υλοποιήθηκαν και έχει τη μορφή ταμειακού υπολοίπου στους λογαριασμούς που διατηρεί το ΑΠΘ στις τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος).

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, ότι η απόρριψη της αναμόρφωσης και η μη ενσωμάτωση του παραπάνω ποσού στον προϋπολογισμό του έτους 2013, προκειμένου αυτό να κατανεμηθεί στις ακαδημαικές μονάδες προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, αναγκαστικά μεταφέρει το ποσό αυτό στα αποθεματικά του έτους 2014, τα οποία σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν από το Α.Π.Θ. το επόμενο έτος. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, το ποσό αυτό να χαθεί οριστικά από το Α.Π.Θ., με αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία κάλυψης των άμεσων λειτουργικών αναγκών του. Στη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας και το ΑΠΘ, η απώλεια ενός τέτοιου μεγάλου ποσού αποτελεί μία άκρως απογοητευτική εξέλιξη με σοβαρότατες επιπλοκές.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι οι ορκωτοί λογιστές πραγματοποιούν ελέγχους, τα τελευταία τρία χρόνια, τόσο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, όσο και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. Παράλληλα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διεξάγει εξονυχιστικούς ελέγχους στις οικονομικές δραστηριότητες του Ιδρύματος τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ διεξάγουν έρευνες στα οικονομικά του Α.Π.Θ. συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

 

Ενόψει της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εκτεταμένη συζήτηση σε δύο συνεδριάσεις, αποφάσισε ομόφωνα την επείγουσα και άμεση διενέργεια συνάντησης των Πρυτανικών και Κοσμητορικών Αρχών με το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η συνάντηση αυτή καθορίστηκε και θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Ακόμη η Σύγκλητος ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο τη διοργάνωση κοινής συνεδρίασης των δύο οργάνων αμέσως μετά τις διακοπές, σε μια προσπάθεια συνεννόησης και αποφυγής στο μέλλον παρόμοιων δυσάρεστων καταστάσεων.

 

Τέλος θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Οικονομικών), για την επίλυση του προβλήματος που προκαλεί η απόρριψη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από πλευράς Συμβουλίου, έτσι ώστε το συγκεκριμένο ποσό του ενός περίπου εκατομμυρίου να μπορέσει να αξιοποιηθεί από το Α.Π.Θ., για την κάλυψη των αναγκών του.

 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές,

 

 

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αναπληρωτής Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)

 

 

πηγή :   thesstoday.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*