Εισροή ξένων επενδύσεων 1,3 δισ. στο πρώτο τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Εισροή ξένων επενδύσεων 1,3 δισ. στο πρώτο τρίμηνο

 

Καθαρή εισροή ύψους 1,3 δισ. ευρώ εμφάνισαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, έναντι καθαρής εκροής 518 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εισροή 608 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους μειώθηκαν κατά 685 εκατ. ευρώ (εισροή).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή ύψους 543 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 37 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012).

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε εισροή κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και μετοχές του εξωτερικού (κατά 1,8 δισ. ευρώ και κατά 357 εκατ. ευρώ αντιστοίχως).

Επίσης, παρατηρήθηκε εισροή κεφαλαίων από την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές και χρηματοοικονομικά παράγωγα ελληνικών επιχειρήσεων κατά 107 και 147 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκαν αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια και χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 217 και 173 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (εκροή) και μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 1,4 δισεκ. ευρώ (εκροή).

Στην κατηγορία των λοιπών’ επενδύσεων η καθαρή εκροή ύψους 1,7 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 42,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση κατά 23,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή).

Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 15,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή) και στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 5,7 δισ. ευρώ (εισροή).

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*